Game of Thrones The Last Watch

The Last Watch

Game of Thrones

10 / 9.7
کارگردان : , مدت زمان : 120 دقیقه محصول : آمریکا - سال انتشار : - کیفیت : ,

مستند Game of Thrones The Last Watch به پشت صحنه‌ی سریال قدم می‌گذارد تا چالش‌های پیش روی سازندگان از قبیل جلوگیری از اسپویلرها و فیلمبرداری در شرایط نامساعد آب و هوایی در ایرلند شمالی را برای بازگویی داستان‌های دنیای فانتزی «وستروس» با مخاطبین در میان بگذارد.

کیفیت دانلود زبان نوع
1080P دریافت فایل en رایگان
720P دریافت فایل en رایگان
480P دریافت فایل en رایگان
Game of Thrones The Last Watch
Game of Thrones The Last Watch

مستند Game of Thrones The Last Watch به پشت صحنه‌ی سریال قدم می‌گذارد تا چالش‌های پیش روی سازندگان از قبیل جلوگیری از اسپویلرها و فیلمبرداری در شرایط نامساعد آب و هوایی در ایرلند شمالی را برای بازگویی داستان‌های دنیای فانتزی «وستروس» با مخاطبین در میان بگذارد.

قسمت 6 بازی تاج و تخت – فصل 8
قسمت 6 بازی تاج و تخت – فصل 8

جان و دنریس با دو دلی یکدیگر در ویتنرفل ملاقات می کنند.سام چیزهایی درمورد زندگی خانوده اش متوجه می شود. سرسی به یورون پاداشی می دهد که منتظر آن بوده و…

قسمت 5 بازی تاج و تخت – فصل 8
قسمت 5 بازی تاج و تخت – فصل 8

جان و دنریس با دو دلی یکدیگر در ویتنرفل ملاقات می کنند.سام چیزهایی درمورد زندگی خانوده اش متوجه می شود. سرسی به یورون پاداشی می دهد که منتظر آن بوده و…

قسمت 4 بازی تاج و تخت – فصل 8
قسمت 4 بازی تاج و تخت – فصل 8

جان و دنریس با دو دلی یکدیگر در ویتنرفل ملاقات می کنند.سام چیزهایی درمورد زندگی خانوده اش متوجه می شود. سرسی به یورون پاداشی می دهد که منتظر آن بوده و…

قسمت 3 بازی تاج و تخت – فصل 8
قسمت 3 بازی تاج و تخت – فصل 8

جان و دنریس با دو دلی یکدیگر در ویتنرفل ملاقات می کنند.سام چیزهایی درمورد زندگی خانوده اش متوجه می شود. سرسی به یورون پاداشی می دهد که منتظر آن بوده و…

قسمت 2 بازی تاج و تخت – فصل 8
قسمت 2 بازی تاج و تخت – فصل 8

جان و دنریس با دو دلی یکدیگر در ویتنرفل ملاقات می کنند.سام چیزهایی درمورد زندگی خانوده اش متوجه می شود. سرسی به یورون پاداشی می دهد که منتظر آن بوده و…

قسمت 1 بازی تاج و تخت – فصل 8
قسمت 1 بازی تاج و تخت – فصل 8

جان و دنریس با دو دلی یکدیگر در ویتنرفل ملاقات می کنند.سام چیزهایی درمورد زندگی خانوده اش متوجه می شود. سرسی به یورون پاداشی می دهد که منتظر آن بوده و…

4.85