قسمت 5 بازی تاج و تخت – فصل 8

قسمت 5 بازی تاج و تخت - فصل 8

Game of Thrones

10 / 9.7 کارگردان : , مدت زمان : 60 دقیقه محصول : آمریکا - سال انتشار : - کیفیت : ,

جان و دنریس با دو دلی یکدیگر در ویتنرفل ملاقات می کنند.سام چیزهایی درمورد زندگی خانوده اش متوجه می شود. سرسی به یورون پاداشی می دهد که منتظر آن بوده و…

  کیفیت دانلود زبان نوع
  1080P دریافت فایل en رایگان
  720P دریافت فایل en رایگان
  480P دریافت فایل en رایگان
  قسمت 6 بازی تاج و تخت – فصل 8
  قسمت 6 بازی تاج و تخت – فصل 8

  جان و دنریس با دو دلی یکدیگر در ویتنرفل ملاقات می کنند.سام چیزهایی درمورد زندگی خانوده اش متوجه می شود. سرسی به یورون پاداشی می دهد که منتظر آن بوده و…

  قسمت 5 بازی تاج و تخت – فصل 8
  قسمت 5 بازی تاج و تخت – فصل 8

  جان و دنریس با دو دلی یکدیگر در ویتنرفل ملاقات می کنند.سام چیزهایی درمورد زندگی خانوده اش متوجه می شود. سرسی به یورون پاداشی می دهد که منتظر آن بوده و…

  قسمت 4 بازی تاج و تخت – فصل 8
  قسمت 4 بازی تاج و تخت – فصل 8

  جان و دنریس با دو دلی یکدیگر در ویتنرفل ملاقات می کنند.سام چیزهایی درمورد زندگی خانوده اش متوجه می شود. سرسی به یورون پاداشی می دهد که منتظر آن بوده و…

  قسمت 3 بازی تاج و تخت – فصل 8
  قسمت 3 بازی تاج و تخت – فصل 8

  جان و دنریس با دو دلی یکدیگر در ویتنرفل ملاقات می کنند.سام چیزهایی درمورد زندگی خانوده اش متوجه می شود. سرسی به یورون پاداشی می دهد که منتظر آن بوده و…

  قسمت 2 بازی تاج و تخت – فصل 8
  قسمت 2 بازی تاج و تخت – فصل 8

  جان و دنریس با دو دلی یکدیگر در ویتنرفل ملاقات می کنند.سام چیزهایی درمورد زندگی خانوده اش متوجه می شود. سرسی به یورون پاداشی می دهد که منتظر آن بوده و…

  قسمت 1 بازی تاج و تخت – فصل 8
  قسمت 1 بازی تاج و تخت – فصل 8

  جان و دنریس با دو دلی یکدیگر در ویتنرفل ملاقات می کنند.سام چیزهایی درمورد زندگی خانوده اش متوجه می شود. سرسی به یورون پاداشی می دهد که منتظر آن بوده و…

  4.85