انقلاب جنسی 3

انقلاب جنسی 3

Enghelab jensi

امتیاز : 6.5 کارگردان : مدت زمان : 47 دقیقه محصول : ایران - سال انتشار : - کیفیت :

خلاصه فیلم :

سري مستندهاي انقلاب جنسي درباره پديده انقلاب جنسي در جوامع در حال تحول از سنت به مدرنيته است. قسمت اول آن در موضوع آزادي هاي جنسي، قسمت دوم درباره آزادي ها و حقوق زنان و قسمت سوم درباره پديده مرگ ازدواج سنتي و جنبش عشق آزاد است. قسمت اول و دوم در كشورهاي اروپايي تصويربرداري شده است، قسمت سوم در كشور روسيه ساخته شده است، روسيه سرزميني است كه جنبش عشق آزاد براي اولين بار در اين كشور به منصه ي ظهور مي رسد.

کیفیت دانلود زبان نوع
Full Quality دریافت فایل فارسی خرید